Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với TaiAppVay.Com. Trang web được sử dụng như là một công cụ để giúp bạn tìm kiếm và đăng ký các sản phẩm tài chính và các sản phẩm liên quan khác. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây.

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng trang web chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web này ngay lập tức.

Sản phẩm và dịch vụ

Chúng tôi cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, nhưng không phải là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ này. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn phải xác nhận tính chính xác và đầy đủ của thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi đăng ký.

Sử dụng thông tin

Tất cả các thông tin trên trang website  được cung cấp nhằm mục đích thông tin chung. Bạn không được sử dụng thông tin trên trang web này để thương mại hoá hoặc phân phối thông tin đó cho bên thứ ba.

Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân của bạn khi đăng ký, bình luận trên trang website. Bạn không được sử dụng trang web chúng tôi để thực hiện các hoạt động gian lận hoặc lừa đảo.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang website, bao gồm nhưng không giới hạn đến logo, hình ảnh, văn bản và tài liệu khác, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không được sự cho phép của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn nên đọc lại các điều khoản sử dụng này thường xuyên để cập nhật với những thay đổi mới nhất.

Trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc các thông tin trên trang web này.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang website có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng các trang web bên thứ ba phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trên trang web đó.

Thỏa thuận toàn diện

Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này tạo thành thỏa thuận toàn diện giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng trang web. Bất kỳ điều khoản nào không hợp lệ hoặc không thể thực hiện sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản khác.

Trên đây là các điều khoản sử dụng trang website. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.